HomeMisioni dhe Objektivat e AAMPDep. i koordinimit dhe projekteve

Departamenti i koordinimit dhe projekteve

Departamenti i koordinimit dhe projekteve

Departamenti i koordinimit dhe projekteve është njësia përgjegjëse për organizimin, menaxhimin dhe koordinimin e:

-        aktiviteteve trajnuese,

-        kërkimore shkencore

-        projekteve për llogari të AAMP.

Ky departament drejtohet nga koordinatori i tij Znj.Erjona Bakiu

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to vieë it.  

Rate this item
(3 votes)
social share