HomeMisioni dhe Objektivat e AAMPDep. i komunikimit dhe promocionit

Departamenti i komunikimit dhe promocionit

Departamenti i komunikimit dhe promocionit

Departamenti  i komunikimit dhe promocionit është njësia përgjegjëse për komunikimin e Shoqatës me:

-        institucione, organizma dhe individë brenda dhe jashtë vendit.

-        menaxhon promovimin e shoqatë në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare.

-        rrit bashkëpunimet dhe lidhjet me organizma të tjerë, publikon dhe promovon në website e media aktivitetin e Shoqatës.

Ky departament drejtohet nga Përgjegjës i informacionit dhe komunikimit Znj. Drilona Kishta

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to vieë it.  

Rate this item
(1 Vote)
social share