HomeMisioni dhe Objektivat e AAMPDep. i Financës dhe shërbimeve

Departamenti i Financës dhe sherbimeve

Departamenti i Financës dhe sherbimeve

Departamenti i Financës dhe burimeve njerëzore është njësia përgjegjëse për:

-        menaxhimin financiar, faciliteteve dhe burimeve njerëzore të Shoqatës.

-        ky departament menaxhon anëtarësimet e Shoqatës, asistencën teknike dhe financiare të stafit dhe anëtarësisë gjatë aktiviteteve të ndryshme.

Ky departament drejtohet nga Përgjegjësi i financës dhe burimeve njerëzore Znj.Dafina Xhako

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to vieë it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to vieë it.

Last modified on E diel, 07 Tetor 2012 14:51
Rate this item
(0 votes)
social share