HomeMisioni dhe Objektivat e AAMP
Misioni dhe Objektivat e AAMP

Misioni dhe Objektivat e AAMP (7)

Anëtarë nderi te AAMP

Written by E enjte, 04 Tetor 2012 13:21 Published in Misioni dhe Objektivat e AAMP

Anëtarë nderi

 

Read more...

Departamenti i Financës dhe sherbimeve

Written by E shtunë, 07 Korrik 2012 23:46 Published in Misioni dhe Objektivat e AAMP

Departamenti i Financës dhe sherbimeve

Departamenti i Financës dhe burimeve njerëzore është njësia përgjegjëse për:

-        menaxhimin financiar, faciliteteve dhe burimeve njerëzore të Shoqatës.

-        ky departament menaxhon anëtarësimet e Shoqatës, asistencën teknike dhe financiare të stafit dhe anëtarësisë gjatë aktiviteteve të ndryshme.

Ky departament drejtohet nga Përgjegjësi i financës dhe burimeve njerëzore Znj.Dafina Xhako

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to vieë it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to vieë it.

Read more...

Departamenti i komunikimit dhe promocionit

Written by E hënë, 06 Nandor 2017 14:39 Published in Misioni dhe Objektivat e AAMP

Departamenti i komunikimit dhe promocionit

Departamenti  i komunikimit dhe promocionit është njësia përgjegjëse për komunikimin e Shoqatës me:

-        institucione, organizma dhe individë brenda dhe jashtë vendit.

-        menaxhon promovimin e shoqatë në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare.

-        rrit bashkëpunimet dhe lidhjet me organizma të tjerë, publikon dhe promovon në website e media aktivitetin e Shoqatës.

Ky departament drejtohet nga Përgjegjës i informacionit dhe komunikimit Znj. Drilona Kishta

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to vieë it.  

Read more...

Departamenti i koordinimit dhe projekteve

Written by E hënë, 06 Nandor 2017 14:40 Published in Misioni dhe Objektivat e AAMP

Departamenti i koordinimit dhe projekteve

Departamenti i koordinimit dhe projekteve është njësia përgjegjëse për organizimin, menaxhimin dhe koordinimin e:

-        aktiviteteve trajnuese,

-        kërkimore shkencore

-        projekteve për llogari të AAMP.

Ky departament drejtohet nga koordinatori i tij Znj.Erjona Bakiu

Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to vieë it.  

Read more...

Drejtuesit e AAMP

Written by E shtunë, 11 Nandor 2017 16:55 Published in Misioni dhe Objektivat e AAMP

Themeluesit e AAMP

Abanian Assocation of Medical Physics, “AAMP”, është një organizatë shoqërore themeluar ne qershor viti 2012. Themeluesit e kesaj sipermarrje jane:

Niko Hyka

Kryetar i Shoqatës

Fizikan Mjekësor

Erjona Bakiu

Nënkryetar i Shoqatës

Fizikan Mjekësor

Drilona Kishta

Anëtar

Fizikan Mjekësor

Ervis Telhaj

Anëtar

Fizikan Mjekësor

Dafina Xhako

Anëtar

Fizikan

Read more...

Statuti dhe Regullorja e AAMP

Written by E hënë, 06 Nandor 2017 14:37 Published in Misioni dhe Objektivat e AAMP

 

STATUT I SHOQATËS SHQIPTARE TË FIZIKËS MJEKESORE,
“AAMP”
 
 Statuti është dokument zyrtar i Shoqatës Shqiptare të Fizikës Mjekësore dhe rregullon organizimin dhe funksionimin e saj. Statusi i kësaj shoqate është organizatë shoqërore jo fitimprurëse, (OJF) me seli qendrore në qytetin e Tiranës dhe funksionim në të gjithë Shqipërinë.
 
 
Tiranë, 2012
Read more...

Statusi AAMP

Written by E shtunë, 07 Korrik 2012 23:43 Published in Misioni dhe Objektivat e AAMP

Statusi AAMP

Read more...
social share